PHÒNG ĐÀO TẠO

Phòng Đào tạo

PHÒNG ĐÀO TẠO, TRƯỜNG TRUNG CẤP TIN HỌC TÀI CHÍNH KẾ TOÁN HÀ NỘI

Địa chỉ: Ngõ 02, Phố Lê Đức Thọ, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 

Điện thoại :  024. 73055665 –  Di động: 0981.268.889

E-mail: tctaichinhketoan@hifa.edu.vn
1. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
a) Giúp Hiệu trưởng:
– Xác định mục tiêu, xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo, giáo dục
– Xây dựng kế hoạch giảng dạy, tổ chức việc biên soạn chương trình, tài liệu, giáo trình môn học
– Tổ chức tuyển sinh; khảo thí, thi hết môn, thi tốt nghiệp
– Chỉ đạo công tác giáo viên chủ nhiệm lớp, thi đua khen thưởng và xử lý học sinh vi phạm trong hoạt động đào tạo.
b) Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các kế hoạch đào tạo nghề, bồi dưỡng nghề, giáo dục học sinh
c) Tổ chức quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng; tham mưu về hoạt động liên kết đào tạo
d) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, các hoạt động nghiệp vụ về  giảng dạy và học tập
đ) Tổng hợp, đề xuất việc mua sắm trang thiết bị phục vụ đào tạo
e) Theo dõi, tổng hợp, đánh giá chất lượng các hoạt động đào tạo; thống kê, làm báo cáo các vấn đề về giáo dục, đào tạo theo quy định của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng
f) Tham mưu công tác kiểm định chất lượng dạy nghề trong Nhà trường.
2. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN
Năm 2004 Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có Quyết định số 1688/QĐ-TLĐ ngày 08/11/2004 thành lập Trường Trung cấp tin học tài chính kế toán HN.
Cùng năm 2004, Hiệu trưởng Trường Trung cấp tin học tài chính kế toán HN đã có quyết định thành lập Phòng Đào tạo với chức năng chuyên môn là: Tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng, phòng có nhiệm vụ quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức triển khai thực hiện các quyết định của Hiệu trưởng theo chức năng được giao. Qua hơn 15 năm xây dựng và trưởng thành, cùng với sự phát triển của Nhà trường, Phòng đã phát triển lớn mạnh về chất lượng và số lượng, Là Phòng có vai trò, vị trí quan trọng liên quan đến toàn bộ các hoạt động của Nhà trường, nên mỗi cán bộ, nhân viên đã nỗ lực phấn đấu rèn luyện, nâng cao nghiệp vụ trong quản lý đào tạo từng bước đưa công tác đào tạo của nhà trường đi vào hoạt động có hiệu quả.
3. NHỮNG THÀNH TÍCH ĐƯỢC KHEN THƯỞNG
Với những thành tích đã đạt được trong những năm qua, Phòng liên tục nhận được nhiều giấy khen của BGH Nhà trường và BCH Công đoàn Trường cụ thể như sau:
– Giấy khen của BCH Công đoàn Trường năm 2009, 2010, 2011.
– Giấy khen của BGH Trường Trung cấp Nghề số 9 năm 2009.
– Tập thể lao động tiên tiến: 2006, 2007, 2008, 2010, 2012.
– Tập thể lao động xuất sắc: 2009.
– Có 80% cá nhân là lao động tiên tiến và 20% chiến sĩ thi đua.
5. DANH SÁCH CÁN BỘ, NHÂN VIÊN
TT
Họ và tên
Năm sinh
Học vị
Chức vụ
Điện thoại, Email
1
Đỗ Văn An
1984
CN.Điện tử
Trưởng phòng
– ĐT: 01636 716 135
– E-mail:
2
Lê Văn Lộc
1975
CN. Kế toán
P. Trưởng phòng
– ĐT: 0969 926 916
– E-mail:
3
Lê Thị Lan Anh
1984
CN. Làm đẹp
Nhân viên
– ĐT:
– E-mail:
4
Trần Thị Lý
1984
CN. ngoại ngữ
Nhân viên
– ĐT:
– E-mail:
5
Nguyễn Thị Hà
1988
CN. Kinh tế
Nhân viên

Trả lời