Thi Năng Lực Tiếng Hàn

Đào tạo

KLAT, kiểm tra năng lực tiếng Hàn, được Chính phủ Hàn Quốc (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ủy quyền cho Cục Nghiên cứu Giáo dục Hàn Quốc thực hiện, đây là một kỳ thi quốc tế về tiếng Hàn được triển khai để đánh giá có hệ thống năng lực tiếng Hàn của những người không phải là người bản xứ bằng cách xem xét kỹ lưỡng những đặc tính riêng biệt của họ. 

Điều kiện dự thi KLATBất cứ người nào sử dụng tiếng Hàn như ngôn ngữ thứ hai.Bất cứ người nào muốn năng lực tiếng Hàn của mình được đánh giá chính thức.Bất cứ người nào muốn nhập học vào các trường đại học của Hàn Quốc.Bất cứ người nào muốn làm việc cho các công ty hoặc các tổ chức của Hàn Quốc. 

Mục đích của KLAT là đánh giá một cách khách quan năng lực tiếng Hàn của những người không phải là người Hàn bằng cách kiểm tra kỹ năng giao thiệp thực tế như sau:Nếu bạn có thể sống một cuộc sống cơ bản khi sử dụng tiếng HànNếu bạn thực hiện các hoạt động xã hội như một thành viên trong cộng đồng người Hàn bằng kỹ năng giao thiệp tiếng Hàn của bạn.Cụ thể, mục đích của KLAT không chỉ đánh giá năng lực tiếng Hàn của những người không phải là người bản xứ trong việc thực hiện các công việc chuyên môn trong công ty, tổ chức có liên quan đến Hàn Quốc hoặc học tập tại trường đại học Hàn Quốc hơn nữa còn giúp bạn hiểu được văn hóa Hàn Quốc và học tiếng Hàn một cách đúng đắn bằng phương pháp KLAT, như một bài kiểm tra tiếng Hàn chuẩn.

Mục tiêu của mỗi cấp độ KLAT- B-KLAT- Tổng quan (cấp 1 và 2) nhằm mục đích đánh giá năng lực tối thiểu của người học tiếng Hàn từ 150 đến 200 giờ.- KLAT-Sơ cấp (cấp 1 đến 2) nhằm mục đích đánh giá năng lực sơ cấp của người học tiếng Hàn ít hơn 400 giờ.- KLAT-Trung cấp (cấp 3 đến 4) nhằm đánh giá năng lực thành thạo ngôn ngữ độc lập của người học tiếng Hàn ít hơn 800 giờ- KLAT-Cao cấp (cấp 5 đến 6) nhằm đánh giá năng lực thành thạo tiếng Hàn của người học tiếng Hàn hơn 800 giờ.

Hiện nay trường đang liên tục tổ chức thi dành cho các bạn đang học tại trường cũng như các bạn không học ở trường nhưng có nhu cầu muốn thi trong hàng tháng. Những bạn không học ở trường nhưng muốn thi có thể đến trực tiếp trường để đăng ký hoặc liên hệ trực tiếp qua:
TRƯỜNG TRUNG CẤP TIN HỌC TÀI CHÍNH KẾ TOÁN HN – Ngõ 2, Lê Đức Thọ, Mai Dịch, Cầu Giấy, HN
Hotline: 0981 268 889 (Phòng tuyển sinh)/ 0976 825 666 (Mr.Quân)
Facebook: https://www.facebook.com/duhochanquocc

Trả lời